Vijftact

Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd. Wat houdt dit nu precies in:

 

  • We zetten sensibiliseringsinitiatieven op. 
  • We wenden onze kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap.
  • We organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek.
  • We stellen informatie ter beschikking via documentatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties.
  • Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Vijftact ondersteunt de partners in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de werking voldoet aan de decretale vereisten.

Vijftact zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.

Vijftact respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten partners.

Meer weten over vijftact? Breng ons dan een bezoekje op onze website: www.vijftact.be