InclusieAmbassade

InclusieAmbassade is een sociaal-culturele netwerkorganisatie die voluit streeft naar een inclusieve maatschappij. Eerder waren we actief onder de naam Vijftact. Samen met 4 partnerorganisaties – centrum ZitStil, Gezin en Handicap, Sig en sterkmakers in autisme – laten we onze ideeën én de stem van mensen die hun beperking als een handicap ervaren, nog meer horen.

InclusieAmbassade gaat resoluut voor een wereld waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend is en niet langer een streven. Waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan innemen en expertise deelt.

Samen zijn we dé ambassadeurs voor een inclusieve samenleving.

  • Met onze publicaties en via verschillende communicatietools bieden we kennis en inzichten aan in een eenvoudige, duidelijke taal.
  • We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling waardoor mensen mét en zonder handicap zich bewuster worden van hun persoonlijke en maatschappelijke plaats en rol, en nieuwe mogelijkheden zien en weerbaarder worden.
  • Met onze campagnes en acties maken we je warm en gevoelig voor een diverse samenleving en hoe er deel van uit te maken. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om barrières weg te werken en proberen de gevolgen van beperking zo hoog mogelijk op de politieke agenda te plaatsen.
  • Heeft je organisatie een sociaal, cultureel of educatief doel en heb je de intentie om een inclusief aanbod of werking uit te bouwen, dan coachen we je organisatie zodat je aanbod ook bereikbaar wordt voor mensen met een handicap.

Elke partner heeft een eigen specifieke deskundigheid die aanvullend en complementair is voor het geheel van onze organisatie. Zo leveren wij zowel vanuit onze unieke positie, als samen vanuit de InclusieAmbassade kritische reflecties en uitgesproken opinies.

Meer weten over InclusieAmbassade? Breng dan een bezoekje op onze website: www.inclusieambassade.be