Toegankelijke gemeente

Maak jouw gemeente toegankelijk voor iedereen

Een omgeving is pas toegankelijk wanneer iedereen er zich zelfstandig, veilig en comfortabel in kan bewegen en uitdrukken. Iedereen, mensen met een handicap, oudere mensen, mensen met een tijdelijke beperking, ouders met een kinderwagen, enz. Ook jij dus.

Willen een omgeving, een gebouw, een dienst of een informatie voor iedereen toegankelijk zijn, moeten ze bereikbaar, betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en betaalbaar zijn.

Bereikbaar | Geraak ik waar ik wil zijn?
Betreedbaar | Kan ik makkelijk binnen of buiten?
Bruikbaar | Kan ik doen wat ik voor ogen had?
Begrijpbaar | Is alle informatie helder en duidelijk voor mij?
Betaalbaar | Kan ik het betalen?

De campagne Burgemeesters voor iedereen wil burgemeesters en toekomstige burgemeesters aanzetten om in te zetten op integrale toegankelijkheid in hun stad of gemeente.

Wat kan een stad of gemeente doen? Hoe kunnen ze toegankelijkheid en inclusie vertalen naar hun gemeentelijk beleidsplan?

Zo maak je jouw gemeente toegankelijk voor iedereen

Samenwerken aan een toegankelijke gemeente’.

Deze leidraad van Inter reikt je de handvatten voor een integraal toegankelijkheidsbeleid. Zeven uitdagingen met de concrete vragen die je je stelt om iedereen aan boord te hebben.

Zeven uitdagingen voor een integraal toegankelijkheidsbeleid

  1. Zet toegankelijkheid op de agenda.
  2. Bouw aan een gemeente voor iedereen.
  3. Betrek ervaringsdeskundigen.
  4. ​Respecteer de keten van toegankelijkheid, en werk samen.
  5. Sluit met Inter een convenant af.
  6. Evolueer van een probleemoplossend naar een proactief beleid.
  7. Maak van toegankelijkheid een positief verhaal.

Wil ook jij een gemeente waar gebouwen en publieke ruimtes, dienstverlening en communicatie toegankelijk zijn voor iedereen?